OFERTA EDUKACYJNA

Zajęcia w PSP ICO są tak dobrane, aby w najwyższym stopniu zaspakajać potrzeby rozwijającego się dziecka.
Oferta szkoły jest bardzo bogata, zapewnia zarówno realizację rozszerzonego programu nauczania z większości przedmiotów
jak i wielokierunkowy rozwój zainteresowań, uzdolnień oraz aktywności ruchowej uczniów.
Klasy I-III
8.00 – 12.30/13.30, w tym:
 • zajęcia z wychowawcą – edukacja: polonistyczna, matematyczna, przyrodnicza, plastyczna,  społeczna, techniczna oraz czas na posiłki, spacery, sprawy wychowawcze,
 • angielski: 5 zajęć tygodniowo,
 • zajęcia komputerowe: 1 zajęcia tygodniowo,
 • język programowania -1 zajęcia tygodniowo od II semestru klasy 1,
 • edukacja muzyczna ze specjalistą - 1 zajęcia tygodniowo,
 • zajęcia ruchowe: -2 zajęcia tygodniowo,
 • basen: 1 zajęcia tygodniowo. + 1 godz. organizacyjna (odwołane w czasie COVID 19),
 • religia/etyka: 2 zajęcia tygodniowo,
 •  szachy – 1 zajęcia tygodniowo,
 • zajęcia wyrównawcze,
 • korekcyjno-kompensacyjne;
 • 2 kółka przedmiotowe do wyboru.

NASZA OFERTA LEKCYJNA W PORÓWNANIU Z PLACÓWKĄ PUBLICZNĄ:
Klasa I:
szkoła publiczna - 20 godzin lekcyjnych w tygodniu
nasza szkoła 20 godzin lekcyjnych jak  w szkole publicznej i 5 godzin dodatkowo:
 • 3 godz. j.angielskiego (razem 5 godzin),
 • 1 godz. j. programowania
 • 1 godz. szachy

Klasa II:
 szkoła publiczna - 20 godzin lekcyjnych w tygodniu
 nasza szkoła 20 godzin lekcyjnych jak w szkole publicznej i 6 godzin dodatkowo:
 •  3 godz. j.angielskiego (razem 5 godzin),
 • 1 godz. edukacji wczesnoszkolnej
 • 1 godz. j. programowania
 • 1 godz. szachy

Klasa III:
 szkoła publiczna - 20 godzin lekcyjnych w tygodniu
 nasza szkoła 20 godzin lekcyjnych jak w szkole publicznej i 8 godzin dodatkowo: 
 •  3 godz. j.angielskiego (razem 5 godzin), 
 • 3 godz. edukacji wczesnoszkolnej 
 • 1 godz. j. programowania 
 • 1 godz. szachy 

Klasy IV-VI 
7.45 – 15.30/16.20, w tym tygodniowo:
 • język polski: 5 – 6 godzin,
 • język angielski: 5 godzin,
 • język hiszpański:2 godziny,
 • język programowania: 1 godzina,
 • matematyka: 5 godzin,
 • przyroda: 3 godziny w klasie 4 (w tym: eksperymenty i doświadczenia uczniowskie),
 • historia: 2 godziny,
 • informatyka: 2 godziny,
 • biologia 1,5 godziny w klasach 5 i6
 • plastyka: 1 godzina,
 • muzyka: 1 godzina,
 • geografia 1 godzina w klasach 5 i 6
 • zajęcia techniczne: 1 godzina (w tym: wychowanie komunikacyjne),
 • lekcja wychowawcza: 1 godzina,
 • wf: w tym zajęcia na sali gimnastycznej, na stadionie lekkoatletycznym, na lodowisku - 4 godziny,
 • religia/etyka:  2 zajęcia,
 • oraz "zajęcia wyrównawcze, rozwijające, konsultacje": 5-6 godzin z nauczycielami przedmiotowymi,
 • korekcyjno-kompensacyjne;

 NASZA OFERTA LEKCYJNA W PORÓWNANIU Z PLACÓWKĄ PUBLICZNĄ:

 Klasa IV - 7 godzin więcej w tygodniu (j.polski, j.angielski, j.hiszpański, j.programowania, matematyka) 

Klasa V -  7 godzin więcej w tygodniu (j.polski, j.angielski, j.hiszpański, j.programowania, matematyka)

 Klasa VI - 7 godzin więcej w tygodniu (j.polski, j.angielski, j.hiszpański, j.programowania, matematyka) 


Klasy VII-VIII
7.45 – 15.30/16.20, w tym tygodniowo:
 język polski:6 – 7 godzin,
 język angielski: 5 godzin, 
język hiszpański: 2 godziny,
 język programowan ia: 1 godzina w kl 7
 matematyka: 5-6 godzin,
 historia: 2 godziny, 
informatyka: 1 godzina,
 plastyka: 1 godzina,
 muzyka: 1 godzina,
 zajęcia techniczne: 1 godzina (w tym: wychowanie komunikacyjne), 
lekcja wychowawcza: 1 godzina, 
wf: w tym zajęcia na sali gimnastycznej, na stadionie lekkoatletycznym, na lodowisku - 4 godziny,
 religia/etyka: 2 zajęcia,
fizyka: 2 godziny,
chemia: 2 godziny,
geografia: 2 godziny,
biologia: 1-2 godziny
 oraz "zajęcia wyrównawcze, rozwijające, konsultacje": 5-6 godzin z nauczycielami przedmiotowymi,
 korekcyjno-kompensacyjne;
Dla klasy 8 zajęcia przygotowujące do egzaminu (PDE) - 3-6 godzin
Szczegółowe informacje w zakładce PROJEKTY I PROGRAMY
W RAMACH OFERTY PODSTAWOWEJ NASZA SZKOŁA ZAPEWNIA RÓWNIEŻ:

Obiad - zupa, II danie, kompot
Podwieczorek
dostęp do napojów – woda i herbata / mięta

Zajęcia opiekuńczo - rekreacyjne: dyżur poranny (7.00 – 8.00) w świetlicy szkolnej.
Zajęcia świetlicowe po lekcjach w ramach godzin pracy szkoły do godziny 18.00.
Realizację projektów i programów zewnętrznych, w których szkoła bierze udział.
Realizację atrakcyjnego programu pracy szkoły ustalanego na dany rok szkolny.

Zajęcia opiekuńczo - rekreacyjne w czasie ferii i wakacji (zapisy w sekretariacie szkoły).

ZAJĘCIA Z OFERTY DODATKOWEJ

PSP ICO organizuje dla chętnych uczniów zajęcia popołudniowe, które odbywają się w godzinach 14.30 – 18.00, a także oferuje różnorodne formy rekreacyjno - sportowe w czasie wolnym od zajęć. Jest to oferta dodatkowo płatna, nie ujęta w czesnym. Zajęcia popołudniowe dla uczniów mają bardziej zindywidualizowany charakter, są dobierane w zależności od zapotrzebowania.
 
W ofercie znajdują się:
 • dodatkowe języki obce - język francuski,
 • robotyka LEGO We-Do (dzieci młodsze) oraz MINDSTORMS ( dzieci starsze),
 • zajęcia ornitologiczne
 • kółko języka angielskiego
 • zajęcia naukowo-przyrodnicze
 • zajęcia plastyczno-techniczne
 • kółko szachowe
 • kółko brydża sportowego
 • SKS
 • gimnastyka korekcyjna
 • kółko matematyczne
 • zajęcia logopedyczne 
 • integracja sensoryczna
 • arteterapia
 • oraz wiele innych form – dostosowanych do zainteresowań i potrzeb. 
Terminy ustalane są we wrześniu każdego roku szkolnego po złożeniu karty zapisu.

DODATKOWO PŁATNE:
 • Indywidualne pomoce dydaktyczne.
 • Zielone/białe szkoły.
 • Wycieczki 1 dniowe.
 • Ubezpieczenie.
 • Zajęcia dodatkowe (ponad 2 dla klas I-III).
 • Dodatkowe koła zainteresowań.
 • Wyżywienie w klasach 5-8

Copyright (c)2017, All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 26541