UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW 
UCZNIÓW PSP ICO- ROK SZKOLNY 2020/21


Inter Risk TU S.A. 
 ul. Noakowskiego 22
 00-668 Warszawa 

Numer polisy dostępny pod numerem 570 303 588.

Zgłoszenia szkody należy dokonywać w każdej jednostce organizacyjnej INTER RISK podając nr polisy. 

Copyright (c)2017, All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 26853