Plan zajęć


W poniższym harmonogramie uwzględniony został podział zajęć na godziny lekcyjne oraz przerwy,
aby stworzyć i zachować zarys czasu przeznaczonego na poszczególne rodzaje edukacji.
W rzeczywistej pracy szkoły nauczanie odbywa się w systemie bloków edykacyjnych bez dzwonków,
a czas trwania poszczególnych zajęć edukacji zintegrowanej wyznacza nauczyciel prowadzący.
Harmonogram pracy szkoły dla klas 1-3:
7.00 - 8.00 Zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej,
8.00 - 8.45 lekcja,
8.45 - 8.50 przerwa,
8.50 - 9.35 lekcja,
9.35 - 9.55 przerwa śniadaniowa,
9.55 - 10.40 lekcja,
10.40 - 10.50 przerwa,
10.50 - 11.35 lekcja,
11.35 - 11.45 przerwa,
11.45 - 12.30 lekcja,
12.30 - 12.50 przerwa obiadowa,
12.50 - 13.35 lekcja,
13.35 - 13.55 przerwa,
13.55 - 14.40 lekcja,
14.40 - 14.45 przerwa,
14.45 - 15.30 lekcja,
14.00 - 18.00 odrabianie lekcji - praca indywidualna,
w zależności od potrzeb (ćwiczenia utrwalające, wyrównujące lub rozwijające zdoności).
zajęcia dodatkowe koła zainteresowań zajęcia świetlicowe.


Harmonogram pracy szkoły dla klas 4-8:
 7.30 - 7.45 schodzenie się dzieci,
7.45 - 8.30 lekcja, 
8.30 - 8.35 przerwa,
 8.35 - 9.20 lekcja,
 9.20 - 9.35 przerwa śniadaniowa,
 9.35 - 10.20 lekcja,
 10.20 - 10.30 przerwa,
 10.30 - 11.15 lekcja,
 11.15 - 11.25 przerwa,
 11.25 - 12.10 lekcja,
 12.10 - 12.20  przerwa,
 12.20 - 13.05 lekcja,
13.05 - 13.50 przerwa obiadowa,
13.50 - 14.35 lekcja,
 14.35 - 14.45 przerwa,
 14.45 - 15.30 lekcja, 
14.35 - 18.00 odrabianie lekcji - praca indywidualna,
w zależności od potrzeb (ćwiczenia utrwalające, wyrównujące lub rozwijające zdoności) zajęcia dodatkowe koła zainteresowań zajęcia świetlicowe.Dostęp do planu zajęć dla poszczególnych klas następuje po zalogowaniu w dzienniku elektronicznym LIBRUS SYNERGIA.
Copyright (c)2017, All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 26854