Kalendarz roku szkolnego


Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21
9.00 - klasa VIII
9.20 - klasa VII
9.40 - klasa VI
10.00 - klasa V
10.20 - klasa IV
10.40 - klasa III a
11.00 - klasa IIIb
11.20 - klasa II
11.40 - klasa VIb

Uczniowie po pomiarze temperatury i zdezynfekowaniu rąk udają się samodzielnie (bez udziału rodziców/opiekunów do sal lekcyjnych).

12.00 - klasa I (rodzice towarzyszący dzieciom, obowiązani są posiadać maseczkę, 1 dziecko = 1 rodzic)

Szczegółowe wytyczne COVID  otrzymacie Państwo LIBRUSEM.* PODCZAS WSZYSTKICH DODATKOWYCH DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
szkoła zapewnia opiekę dzieciom, które nie mogą pozostać w domu z Rodzicami.
W szkole będą zorganizowane DYŻURY OPIEKUŃCZE – na podstawie ilości zgłoszonych dzieci.
Na ok. dwa tygodnie przed planowanymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych będą wywieszone listy- deklaracje dotyczące opieki w szkole.
Dyżur zostaje uruchomiony, jeśli będą zgłoszone dzieci.
Copyright (c)2017, All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 26831